COVID 19

Уважаеми родители,
Вярваме, че е ваша първостепенната грижа и отговорност да осигурите лични предпазни средства на учениците в условията на присъствено обучение. Сигурни сме, че като отговорни и заинтересовани родители ще следите ежедневно състоянието на децата си и при най-малко съмнение за влошаване на здравето, ще потърсите и осигурите медицинска помощ. Разчитаме на подкрепата Ви и на отговорното ви поведение, че при такава ситуация, ще бъдем своевременно уведомявани.
В тази връзка Ви информираме, че на 08.10.2020 г . в 16.00 часа и на 15.10.2020 г. в 13.00 часа в ОУ „Панайот Волов“, гр. Асеновград постъпи информация за карантинирани ученици, като контактни на член от семейството:
Клас            Брой ученици
VI „б“                 1
II „б“                  1

 

Към момента няма ученици и служители с положителни проби за COVID – 19.
Предвид последните публикувани данни за броя на новите случаи на COVID-19 и нашето желание да предпазим възпитаниците си, Ви препоръчваме да ограничите достъпа на учениците до обществени места, в които има струпване на хора, както и да спазвате всички противоепидемични мерки.

Благодарим Ви, че сте наши партньори и помощници!