НВО

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 11 юни 2021 г., начало 09,00 часа Математика – 14 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 15 юни 2021 г., начало 09,00 часа

 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. от Министъра на образованието за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)