История

Кратки исторически данни за Основно училище
„Панайот Волов” -гр. Асеновград

Основно училище „Панайот Волов“ е единствено в квартал Долни Воден със 112 годишна история и в него получават добро обучение и възпитание поколения ученици от I до VIII клас. Истински празник за хората от Долни Воден става денят 15.09.1908 година, когато започват обучение 16 ученици в 4 класа в къщата на Никола Маслов.
Първият учител е Петър Кръстанов. През 1910-1911 училището се премества в къщата на Паскал Галинчев, а през следващите години – в къщата на Филип Узунов.
Засилва се и дейността по финансовото укрепване на училището. Десет години по-късно се открива и допълнителен курс за завършилите четвърто отделение и започва да функционира първи прогимназиален клас. Първата прогимназиална учителка е Пенка Шопова от Асеновград, а помощен персонал е Бинко Узунов.
Броят на жителите в квартала нараства с годините и старото училище се оказва малко, за да събере всички бъдещи ученици.
На 13 януари 1962 год. е открита нова сграда. Младата учителка Сийка Калудова поема щафетата от Вера Видолова като става директор и управлява уверено и с любов училището през годините, в които работи. В колектива работят и отдават сърцата си Паскал Галинчев, Калина Паскалева, Кемал и Маджит Мейманови, сем. Абдулови, сем. Хубенови, сем. Малеви, Сем. Кундурови, Вангелови, Славка Иванова, Иванка Стайкова, елена Николова, Анка Грозева, Елена Славчева, Алестрови.
Успешна диря в работата на училището оставят и директорите: Паскал Галенчев, Сърбинска, Георги Кирков, Христо Иванов и Петър Сираков.
На 15.09. 1996 год. е открита още една нова сграда за начален етап.
Сградата на училището е реновирана по европейски проект през 2012 год.
Училището непрекъснато се обновява и модернизира. Открити са две компютърни зали.
Десетки са изявите на нашите ученици в извънкласни дейности по хандбал, футбол, волейбол и спортни танци.
Колективът расте и се обновява. Своят дял за извисяването му в педагогически аспект дават всички учители. Учителите, които час след час, ден след ден и година след година работят неуморна за това децата на нашето училище да бъдат знаещи и конкурентно способни, духовно извисени, с поглед устремен в бъдещето.
.