Екип

ekip1

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
1 ДОНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА ДИРЕКТОР
2 ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА КАЛУДОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
3 ВЕСКА ХРИСТЕВА ХРИСТОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
4 ДИНА ИВАНОВА КЪРЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
5 ГЮЛЕРДЖАН МЮМЮН ЮСЕИН СТАРШИ УЧИТЕЛ
6 МАРИЯ КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
7 СЕВЖАН ШУКРИ ДЬОМНЕЗ СТАРШИ УЧИТЕЛ
8 ИВАНКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
9

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА – СТЕФ

СТАРШИ УЧИТЕЛ
10 ИСКРА ВАСИЛЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
11 БОЙКА ПЕТРОВА АРГИРОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
12 ГЮЛАЙДЪН ДУРМУШАЛИ КУЛА СТАРШИ УЧИТЕЛ
13 СЕВДИЕ МЕХМЕДАЛИ БЕКИР СТАРШИ УЧИТЕЛ
14 СЕВДА ДУРМУШ ИЗЕТ СТАРШИ УЧИТЕЛ
15 МИЛЕНА СПАСОВА КОЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ
16 ДИМИТЪР СТОЯНОВ МОЛЛОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ
17 НУРГЮЛ РЕДЖЕБ ЮСУФ УЧИТЕЛ В ГЦОУД
18 МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В ГЦОУД
19 ФАТМА БАЙРЯМ АЛИДЖИК СТАРШИ УЧИТЕЛ В ГЦОУД
20 САЛИХА САФАРДЖИВАН ЮСУФ УЧИТЕЛ В ГЦОУД
21 СЕВГЮЛ ТАСИМ РУФАД ЗАС
22 БИЛЯНА ВЕСКОВА ГЮЛЧЕВА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
23 НЕВЕНА РАШКОВА ПАРУНЕВА ЧИСТАЧ
24 МЕЛИХА РАМАДАНОВА МУСТАФА ЧИСТАЧ
25 БАЙРЯМ ШАБАНОВ УЗУНОВ ОГНЯР