График за компенсиращo обучение V- VI клас

ГРАФИК ЗА  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА V А КЛАС

 

Дейности/Теми Дата Час Място Ръководител
Посланията на Андерсеновите приказки 15.06.2021 г.вторник 1 Класна стая   М.Пандурова
 Спортни игри   1 Спортна площадка Д.Моллов
Спортни игри   1 Спортна площадка Д.Моллов
Пейзаж-пленер 17.06.2021 г. четвъртък 1 Сред природата С.Изет
Пейзаж -пленер   1 Сред природата С.Изет
Практическа работа с ударни детски музикални  инструменти   1 Класна стая М.Колева
Полезната математика 21.06.2021 г. понеделник 1 Класна стая Б.Аргирова
Спортни игри   1 Спортна площадка Д.Моллов
Създаване на разказ по въображение   1   М.Пандурова
Полезната математика 22.06.2021 г. вторник 1 Класна стая Б.Аргирова

 

Безболезнена граматика   1 Компютърна зала Цвеетлина Стеф
Български народни приказки   1 Класна стая М. Пандурова
Героите в битовите и във вълшебните приказки 23.06.2021 г. сряда 1 Класна стая М.Пандурова

 

Лесни ,интересни и безопасни опити по химия.   1 Класна стая Г.Кула

 

Полезната математика   1 Класна стая Б.Аргирова
Безболезнена граматика 24.06.2021 г.четвъртък 1 Компютърна зала Цвеетлина Стеф
Наблюдение на клетки с микроскоп.   1 Класна стая Г.Кула

 

Полезната математика   1 Класна стая Б.Аргирова
Приобщаване към българската фолклорна традиция:народни приказки,лазарски песни и танци. 25.06.2021г.петък 2 Класна стая М.Пандурова

 

Растения и животински организми- поход до Чинара   1 Чинара Г.Кула
Полезната математика 28.06.2021г.понеделник 1 Класна стая Б.Аргирова
Спортни игри   1 Спортна площадка Д.Моллов
Спортни игри   1 Спортна площадка Д.Моллов
Драматизация на приказка за Хитър Петър 29.06.2021 г. вторник 1 Класна стая М.Пандурова
Посещение на местната библиотека   1   С.Бекир
Безболезнена граматика   1 Компютърна зала Цветелина Стеф
Пелнер 30.06.2021г.сряда 1 Сред природата С.Изет
Безболезнена граматика   1 Компютърна зала Цветелина Стеф
My summer holiday   1 Двора на училището Цветелина Стеф
         

 

ГРАФИК ЗА КОМПЕНСИРАНИ ДЕЙНОСТИ  И ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 6 А,Б КЛАС

Дейности/Теми Дата Час Място Ръководител
Посещение  на  библиотеката 15.06.2021 г.вторник 1 библиотеката Севдие  Бекир и Гюлайдън Кула
Б.Е.Л.Приобщаване  към  българската фолклорна  традиция:приказки,песни,танци   1 Класна стая Мария  Пандурова
Български народни  приказки -Хитър  Петър   1   Мария  Пандурова
Б.Е.Л. Български  народни приказки 17.06.2021 г. четвъртък 1 Класната  стая Мария  Пандурова
Everyday English   1 Комютърна зала Цветелина Стеф
Човекът  и  природата : Определяне  рН на разтворите   1 Класна стая Гюлайдън  Кула
География и  икономика :,,Природата  на  моето  селище “ 21.06.2021 г. понеделник 1 Местността  ,,Чинара “ Севдие Бекир
Човекът и  природата :Наблюдение  на  едноклетъчни   организми   1 Класна стая Гюлайдън  Кула
Everyday English   1 Комютърна зала Цветелина Стеф
Полезната  математика 22.06.2021 г. вторник 1 Класна стая Бойка   Аргирова

 

Ф.В.С. :Спортни  дейности  по  избор   1 Спортната  площадка Димитър  Моллов

 

Everyday English   1 Комютърна зала Цветелина Стеф
Историята на  моя  роден край : разглеждане  на  документи  за  миналото на  селището ни . 23.06.2021 г. сряда 1  

Класната  стая

 

Севдие  Бекир

         
Полезната  математика   1 Класна стая Бойка  Аргирова

 

Б.Е.Л.: Драматизация  на  ,, Радини  вълнения “

 

24.06.2021 г. четвъртък 1 Класна стая Мария  Пандурова
Everyday English   1 Комютърна зала Цветелина Стеф
Ф.В.С.  -Спортни  дейности  по  избор   1 Спортната  площадка Димитър  Моллов
Б.Е.Л. : разглеждане  на  романа  ,,Под  игото “ 25.06.2021 г. петък 1 Класната  стая

 

Мария  Пандурова
Пейзаж- пленер   2 Сред природата Севда Изет

 

 

Полезната  математика 28.06.2021 г. понеделник 1 Класната  стая Бойка  Аргирова

 

Ф.В.С.  : Спортни  дейности по  избор   2 Спортната  площадка

 

Димитър  Моллов
Б.Е.Л. :  драматизация  на  приказка  за  Хитър  Петър 29.06.2021 г. вторник 1 Класна стая Мария  Пандурова
Музика  : Практическа  работа  с детски ударну  музикални  инструменти   1 Кабинета  по  музика Милена  Колива
Everyday English   1 Комютърна зала Цветелина Стеф
Забавна литература за лятото 30.06.2021г. сряда 2 Класна стая Мария Пандурова
Здраве, лято !   1 Класна стая Севдие Бекир