График за компенсиращo обучение II-IV клас

ГРАФИК ЗА КОМПЕНСИРАЩИ ДЕЙНОСТИ  И ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА II А,Б КЛАС

 

Дейности/Теми Дата Час Място Ръководител
Математика – Умножение и деление с 6 и 7. 01.06.2021 г.вторник 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

БЕЛ – Съществително име. Род и число. 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

 

ЗИ – Забавни игри. 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

М- Таблично умножение и деление 02.06.2021 г. сряда 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

БЕЛ – Прилагателно име, род и число 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Най – добрият певец 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

М- таблично умножение и деление 03.06.2021 г. четвъртък 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

БЕЛ . Глагол, число на глагола. 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Подвижни игри. 1 Спортна площадка Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

М- Неизвестен множител. 04.06.2021 г. петък 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

БЕЛ – Видове изречения. 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ- Най-добрият художник. 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Ден на детската книга 07.06.2021 г. понеделник 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Проект „малка галерия на класа“ 2 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Екипен проект „нашата улица“ 08.06.2021г. вторник 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Познавам празниците и обичаите на моя роден край. 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Околосветско пътешествие 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Правим мозайка от цифри 09.06.2021г. сряда 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Проект за електронна игра 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Забавни игри 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Книжка за училищен проект 10.06.2021 г.четвъртък 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Лица върху балони 1 Училищен двор Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Състезателни игри 1 Училищен двор Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Дърво на желанията 11.06.2021 г. петък 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Групов проект“ Омагьосаната гора“ 2 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Осинови растение 14.06.2021 г. понеделник 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Образователна игра „Опознай България“ 2 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Проект „Моята фантастична ваканция“ 15.06.2021 г. вторник 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Опознай България 2 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Рисунка на асфалт 17.06.2021 г. Четвъртък 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Подвижни игри 2 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Ден на героите от книгите 21.06. 2021г. понеделник 2 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Образователна игра “Ваканция в България“ 22.06.2021 г. вторник 2 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Образователна игра „България –география“ 23.06.2021г. сряда 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

ЗИ – Най-добрият Всезнайко. 1 Класна стая Дина Кърчева

Гюлерджан Юсеин

 

ГРАФИК ЗА КОМПЕНСИРАЩИ ДЕЙНОСТИ  И ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА III А КЛАС

Дейности/Теми Дата Час Място Ръководител
БЕЛ

ТЕКСТ. ИЗРЕЧЕНИЕ. ДУМА. ЗВУК

01.06.2021 г.вторник 1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

БЕЛ

ТЕКСТ. ИЗРЕЧЕНИЕ. ДУМА. ЗВУК

1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

МАТЕМАТИКА

СЪБИРАНЕ НА ТРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА

1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

БЕЛ

ПРАВОПИС НА ГЛАСНИТЕ В ДУМИТЕ

02.06.2021 г. сряда 1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

БЕЛ

ПРАВОПИС НА ГЛАСНИТЕ ВСУМИТЕ

1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

МАТЕМАТИКА

ИЗВАЖДАНЕ СЪС ЗАЕМАНЕ

1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

БЕЛ

ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИТЕ В ДУМИТЕ

03.06.2021 г. четвъртък 1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

БЕЛ

ЧЕТА И РАЗБИРАМ

1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

МАТЕМАТИКА

УМНОЖЕНИЕ НА ТРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА С ЕДНОЦИФРЕНО

1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

БЕЛ

ЧАСТИ НА РЕЧТА

04.06.2021 г. петък 1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

БЕЛ

СПОМАГАТЕЕН ГЛАГОЛ СЪМ

1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

МАТЕМАТИКА

УМНОЖЕНИЕ НА ТРИЦИФРЕНО ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО

1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

БЕЛ

ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

07.06.2021 г. понеделник 1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

БЕЛ

ЧЕТА И РАЗБИРАМ

1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

МАТЕМАТИКА

ДЕЛЕНИЕ НА ТРИЦФРЕНИ ЧИСЛА С ЕДНОЦИФРЕНО

 

1 Класната стая Мария Николова

Фатма Алиджик

ЗИ

В СВЕТА НА ПРИКАЗАКИТЕ

08.06.2021г. вторник 3 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

ЗИ

БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ

09.06.2021г. сряда 3 СПОРТНА

ПЛОЩАДКА

Мария Николова

Фатма Алиджик

ЗИ

МОИТЕ СРЪЧНИ РЪЦЕ

10.06.2021 г.четвъртък 3 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

ЗИ

ПРОЕКТ : С ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА

11.06.2021 г. петък 1 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

ЗИ

ПРОЕКТ : С ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА

2 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

ЗИ

В СВЕТА НА ПОЕЗИЯТА : МОЯТА БЪЛГАРИЯ

14.06.2021 г. понеделник 3 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

ЗИ

ПРОЕКТ : ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

15.06.2021 Г.

вторник

3 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

ЗИ

МАЛКИ ТВОРЦИ

17.06.2021 г. Четвъртък 3 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

ЗИ

ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ. ПРОЕКТ НИЕ ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО

21.06. 2021г. понеделник 3 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

ЗИ

ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА – ЗАДАЧИ ШЕГИ И ВЪЛШЕБСТВА ОТ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

22.06.2021 г. вторник 3 Класна стая Мария Николова

Фатма Алиджик

ЗИ

БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ

23.06.2021г. сряда 3 СПОРТНА ПЛОЩАДКА Мария Николова

Фатма Алиджик

 

 

ГРАФИК ЗА КОМПЕНСИРАЩИ ДЕЙНОСТИ  И ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА IV А КЛАС

Дейности/Теми Дата Час Място Ръководител
Математика – Умножение и деление с 6 и 7. 01.06.2021 г.вторник 1 Класна стая Севжан Дьонмез
БЕЛ – Съществително име. Род и число. 1 Класна стая Свежан Дьонмез
ЗИ – Забавни игри. 1 Класна стая Свежан Дьонмез
М- Таблично умножение и деление 02.06.2021 г. сряда 1 Класна стая Свежан Дьонмез
БЕЛ – Прилагателно име, род и число 1 Класна стая Свежан Дьонмез
ЗИ – Най – добрият певец 1 Класна стая Свежан Дьонмез
М- таблично умножение и деление 03.06.2021 г. четвъртък 1 Класна стая Свежан Дьонмез
БЕЛ . Глагол, число на глагола. 1 Класна стая Свежан Дьонмез
ЗИ – Подвижни игри. 2 Спортна площадка Севжан Дьонмез

Севжан Дьонмез

М- Неизвестен множител. 04.06.2021 г. петък 1 Класна стая Севжан Дьонмез

 

БЕЛ – Видове изречения. 1 Класна стая Севжан Дьонмез

 

ЗИ- Най-добрият художник. 1 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Ден на детската книга 07.06.2021 г. понеделник 1 Класна стая Севжан Дьонмез

 

ЗИ – Проект „малка галерия на класа“ 2 Класна стая Севжан Дьонмез

 

ЗИ – Екипен проект „нашата улица“ 08.06.2021г. вторник 1 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Познавам празниците и обичаите на моя роден край. 1 Класна стая Севжан Дьонмез

 

ЗИ – Околосветско пътешествие 1 Класна стая Севжан Дьонмез

 

ЗИ – Правим мозайка от цифри 09.06.2021г. сряда 1 Класна стая Севжан Дьонмез

 

ЗИ – Проект за електронна игра 1 Класна стая Севжан Дьонмез

 

ЗИ – Забавни игри 1 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Книжка за училищен проект 10.06.2021 г.четвъртък 1 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Лица върху балони 1 Училищен двор Севжан Дьонмез
ЗИ – Състезателни игри 1 Училищен двор Севжан Дьонмез
ЗИ – Дърво на желанията 11.06.2021 г. петък 1 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Групов проект“ Омагьосаната гора“ 2 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Осинови растение 14.06.2021 г. понеделник 1 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Образователна игра „Опознай България“ 2 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Проект „Моята фантастична ваканция“ 15.06.2021 г. вторник 1 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Опознай България 2 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Рисунка на асфалт 17.06.2021 г. Четвъртък 1 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Подвижни игри 2 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Ден на героите от книгите 21.06. 2021г. понеделник 2 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Образователна игра “Ваканция в България“ 22.06.2021 г. вторник 2 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Образователна игра „България –география“ 23.06.2021г. сряда 1 Класна стая Севжан Дьонмез
ЗИ – Най-добрият Всезнайко. 1 Класна стая Севжан Дьонмез